O NAMA

Ustanova za sport “Sportski centar – Banjica” Bela Palanka

Javno Preduzeće “Sportski centar – Banjica” je osnovano 13.7.2012. godine. Sedište preduzeća je u Beloj Palanci, ul. Nikole Tesle bb i upisano je u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.
Kao javno preduzeće funkcioniše sve do početka 2017. godine kada odlukom Skupštine opštine Bela Palanka menja pravnu formu i postaje ustanova za sport “Sportski centar – Banjica”. Ustanova ima za cilj da stvaranjem novih i poboljšanjem postojećih uslova omogućava svim kategorijama stanovništva bavljenje fizičkom aktivnošću. Pored toga Ustanova pruža logističku podršku svim klubovima takmičarskog karaktera na teritoriji opštine Bela Palanka.
Briga o deci i omladini i pomoć u razvoju školskog i amaterskog sporta kroz razna udruženja (Savez za školski sport, Sportski savez…), kao i stvaranje adekvatnih uslova osobama sa invaliditetom i osobama trećeg doba (Sport za sve) su takođe jedni od primarnih ciljeva u radu Ustanove.

Poslove koje Ustanova za sport “Sportski centar – Banjica” Bela Palanka obavlja u okviru delatnosti su:
– Podsticanje i ostvarivanje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno stvaranje uslova za bavljenjem građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom,
– Održavanje i opremanje sportskih objekata i nabavka sportske opreme i rekvizita,
– Organizacija sportskih takmičenja i sportskih priredbi,
– Sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima,
– Predškolski i školski sport,
– Rekreativni sport,
– Delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
– Aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društva, udruženja i dr.
– Racionalno i namensko korišćenje sportske hale i sportskih terena kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta i obavljanja sportskih aktivnosti pod uslovom da su uređeni, ubeleženi, opremljeni i održavani u stanju koje omogućava odgovarajući nivo obavljanja sportskih aktivnosti i osiguranja bezbednosti korišćenja.

 • MISIJA

  Sport kao delatnost od posebnog značaja za čoveka, treba da ispuni svoju naglašenu društvenu misiju, koja pored takmičarskog ima važan vaspitni, zdravstveni, kulturni i socijalni značaj.
  Naša misija ogleda se u podsticanju i stvaranju uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom. Smatramo da je bavljenje sportom od ključne važnosti za zdravlje dece, mladih, kao i odraslih osoba. Aktivan život koji uključuje neki vid sportske aktivnosti, bilo da se radi o košarci, rukometu, fudbalu, odbojci ili nekom drugom sportu, čini pojedinca sposobnijim za suočavanje sa svakodnevnim izazovima savremenog društva.

 • VIZIJA

  Vizija Ustanove za sport „Sportski centar-Banjica“ ogleda se u tome da odgovori na zahteve i potrebe korisnika sa najvišim stepenom kvaliteta, uz poštovanje zakonskih, poslovnih i etičkih standarda, kao i stvaranje stabilne veze sa korisnicima i poslovnim partnerima.

 • CILJEVI

  Opšti cilj Ustanove za sport „Sportski centar-Banjica“ je povećanje učešća stanovnika u sportskim aktivnostima, unapređenje stanja u pogledu sportske infrastrukture, održivost postojećeg stanja u sistemu sporta na teritoriji opštine Bela Palanka, kao i unapređenje i razvoj sporta kroz sistemsku, stratešku i organizacijsku brigu sa jasno određenim konkretnim merama za rešavanje problema u svim oblastima sporta.
  Sport kao zdrav način života ima značaj u uspostavljanju pravog sistema vrednosti kod omladine, socijalizaciju kroz sportske aktivnosti, kvalitetno i kreativno aktivno provođenje slobodnog vremena.